ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ
ประกาศ
  • [ประกาศ] สำนัก/กอง/สนง.กษ.จว. สามารถบันทึกผล M1 M2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 ในระบบ ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวัน sign-off
    16 ส.ค. 65
  • [ประกาศ] กำหนดวัน Sign-Off คือ วันที่ 5 กันยายน 2565
    16 ส.ค. 65
ลงชื่อใช้งาน